• ALV 10 oktober

 • Op dinsdag  10 oktober 2023 zal om 20 uur onze jaarlijkse algemene ledenvergadering worden gehouden in ons clubhuis. Op de agenda de jaarlijkse bestuursverkiezing. 

  Penningmeester Peter van Heijnsbergen en bestuurslid facilitaire zaken Patrick Bronstijn zijn aftredend en herbenoembaar voor de reguliere termijn van 3 jaar.

  Voorzitter a.i./secretaris Lianne Muller wordt door het bestuur voorgedragen als voorzitter van sv Juliana ’31. Milou Duijghuisen wordt door het bestuur voorgedragen als secretaris van sv Juliana ’31. Beiden zijn wel bekend in de vereniging en behoeven dan ook geen lange introductie. Lianne Muller zit al 12 jaar in het bestuur en kent de club daardoor erg goed. Milou is ook geen onbekende voor de club, zij heeft in de jeugd actief gevoetbald en zit tegenwoordig in de supporterscommissie.

  Door de leden van onze vereniging kunnen kandidaten voor bovenstaande bestuursfuncties worden voorgesteld conform artikel 9 van de statuten. Deze dienen uiterlijk 4 oktober 2023 schriftelijk te zijn ingediend bij de Lianne Muller, Merellaan 24, 6581 CH Malden. De kandidaatstelling dient voorzien te zijn van de handtekening van tenminste 3 stemgerechtigde leden. Tevens dient hierbij een bereidverklaring te zijn van de betreffende kandidaat dat hij/zij deze bestuursfunctie wil aanvaarden.

  Zowel alle leden als ouders van jeugdleden hebben toegang tot de ALV. De actuele ledenlijst is hierin leidend. U wordt verzocht bij toegang de presentielijst te ondertekenen, indien u u gegevens niet vernoemd wil zien in de notulen verzoeken we u dit hierop aan te geven. Alleen leden van de vereniging hebben stemrecht op de ALV.  

  Klik hier voor de voorlopige agenda. Er kunnen altijd nog agendapunten wijzigen, wij verzoeken u hiervoor de website en de aankondigingen in het clubhuis in de gaten te houden. Bij het agendapunt Kanaalzone zal wethouder Vincent Arts aanwezig zijn om uitleg te geven.