• BELEID:
  Bij sv Juliana’31 voetbalt iedereen primair voor zijn of haar plezier. De wijze waarop men plezier haalt uit voetbal is echter verschillend. Voor een prestatief ingesteld persoon zijn het serieus leven voor de sport, het neerzetten van prestaties en het beter worden belangrijke onderdelen van dit plezier. Voor een recreant zijn dit de onderlinge gezelligheid, ontspanning en het (voetbal)spel op zich. Dit zijn kenmerkende verschillen en vragen dan ook om een gedifferentieerde aanpak.
  VISIE:
  Iedereen is welkom en moet zich thuis kunnen voelen bij onze vereniging. Voetbaltechnisch faciliteren we voetbal voor ieders niveau (prestatief, recreatief, mensen met beperking, etc.). Uitstraling en sfeer zijn zeer bepalend in de mate waarin iemand zich thuis voelt binnen onze vereniging.
  Het eerste elftal heeft, als vlaggenschip van onze vereniging, een belangrijke invloed op de uitstraling en sfeer die er heerst. En is hierdoor ook mede bepalend voor de mate waarin men zich kan identificeren met de vereniging (thuis voelen). De herkenbaarheid en verbinding van een eerste elftal is voor Juliana dan ook een belangrijke pijler. Eerste elftal spelers die binding hebben met de vereniging en passen binnen onze clubcultuur vormen dan ook een belangrijke voorwaarde in het verwezenlijken van onze visie. 
  DOEL:
  Doorstroming van talentvolle jeugdspelers uit onze eigen opleiding heeft een positieve invloed op de herkenbaarheid van het eerste elftal. Daarnaast vergroot het de kans op een sterkere binding met de vereniging en haar cultuur omdat hij/zij en vereniging al langer bekend zijn met elkaar. Dit maakt de doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal een belangrijk doel.
  Het grootste deel van onze leden speelt vanuit recreatief oogpunt. Ontspanning en (sociale) contacten zijn belangrijke behoeftes van waaruit deze leden zich aanmelden bij onze vereniging. Dit maakt het creëren van een klimaat waarbij leden met plezier en gezelligheid kunnen sporten een ander belangrijk speerpunt waarmee verbinding wordt gecreëerd tussen vereniging en lid.

  Visie en Beleidsplan 2020

rfwbs-slide