• Beleid en visie

  BELEID:
  Bij sv Juliana’31 voetbalt iedereen primair voor zijn of haar plezier. De wijze waarop men plezier haalt uit voetbal is echter verschillend. Voor een prestatief ingesteld persoon zijn het serieus leven voor de sport, het neerzetten van prestaties en het beter worden belangrijke onderdelen van dit plezier. Voor een recreant zijn dit de onderlinge gezelligheid, ontspanning en het (voetbal)spel op zich. Dit zijn kenmerkende verschillen en vragen dan ook om een gedifferentieerde aanpak.
  VISIE:
  Iedereen is welkom en moet zich thuis kunnen voelen bij onze vereniging. Voetbaltechnisch faciliteren we voetbal voor ieders niveau (prestatief, recreatief, mensen met beperking, etc.). Uitstraling en sfeer zijn zeer bepalend in de mate waarin iemand zich thuis voelt  binnen onze vereniging.

  Het eerste elftal heeft, als vlaggenschip van onze vereniging, een belangrijke invloed op de uitstraling en sfeer die er heerst. En is hierdoor ook mede bepalend voor de mate waarin men zich kan identificeren met de vereniging (thuis voelen). De herkenbaarheid en verbinding van een eerste elftal is voor Juliana dan ook een belangrijke pijler. Eerste elftal spelers die binding hebben met de vereniging en passen binnen onze clubcultuur vormen dan ook een belangrijke voorwaarde in het verwezenlijken van onze visie. 
  DOEL:
  Doorstroming van talentvolle jeugdspelers uit onze eigen opleiding heeft een positieve invloed op de herkenbaarheid van het eerste elftal. Daarnaast vergroot het de kans op een sterkere binding met de vereniging en haar cultuur omdat hij/zij en vereniging al langer bekend zijn met elkaar. Dit maakt de doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal een belangrijk doel.
  Het grootste deel van onze leden speelt vanuit recreatief oogpunt. Ontspanning en (sociale) contacten zijn belangrijke behoeftes van waaruit deze leden zich aanmelden bij onze vereniging. Dit maakt het creëren van een klimaat waarbij leden met plezier en gezelligheid kunnen sporten een ander belangrijk speerpunt waarmee verbinding wordt gecreëerd tussen vereniging en lid.

 • Naast de algemene visie op onze vereniging en het verenigingsbrede beleid dat deze visie ondersteunt, is binnen sv Juliana ‘31 ook het “Beleidsplan Jeugdvoetbal 2023 – 2027” ontwikkeld.

  Dit beleidsplan is een vervolg op het Visie en Beleidsplan 2017 – 2020 dat waar nodig is opgefrist, aangepast en uitgebreid aan de hand van de sindsdien opgedane ervaringen en nieuwe inzichten. Het Beleidsplan Jeugdvoetbal 2023 – 2027 is opgesteld door de Commissie Visie & Beleid, een commissie die mede voor dit doeleinde is ingesteld door het bestuurslid Voetbalzaken.

  Het doel van het Beleidsplan is om de uitgangspunten te benoemen en verankeren zoals die gelden voor het jeugdvoetbal (pupillen en junioren, JO6 t/m JO19) binnen onze vereniging. Het plan geeft duidelijkheid en richting aan (ouders van) spelers, trainers, leiders en verder iedereen die bij het jeugdvoetbal binnen sv Juliana ‘31 betrokken is, omtrent de verwachtingen die we over en weer van elkaar mogen hebben.

  De missie die hierbij centraal staat is om alle (jeugd)spelers binnen onze vereniging beter te leren voetballen in een gezonde en sociale leeromgeving.

  Deze missie stopt uiteraard niet bij het opstellen van een beleidsplan, sterker nog, dit is slechts het startpunt! Het is vervolgens zaak dat de uitgangspunten als verwoord in het plan, onderdeel worden/ blijven van het dagelijks doen en laten binnen onze jeugdafdeling. Dat we er zelf rekening mee houden en ook elkaar er op constructieve wijze op aanspreken als bepaalde zaken zich niet met het beleid laten verenigen.

  In dit verband is het goed om ons te realiseren dat in het beleidsplan ook een zekere ambitie is opgenomen. We zijn op dit moment nog niet op alle vlakken waar we uiteindelijk willen zijn maar beseffen ons terdege dat dingen soms ook (veel) tijd nodig hebben om gerealiseerd te kunnen worden. Zeker binnen een vereniging die drijft op vrijwilligers, wiens tijd kostbaar en veelal schaars is.

  Toch is ook die ambitie in het plan opgenomen. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat we met de enorme club geweldige vrijwilligers die zich wekelijks inzet voor het jeugdvoetbal binnen sv Juliana ’31, in staat zullen zijn om de komende jaren door te bouwen aan een stabiele en kwalitatief goede jeugdopleiding. Waar we iedere speler de mogelijkheid kunnen bieden om zich te ontwikkelen, om beter te leren voetballen in een gezonde en sociale leeromgeving!

  Commissie Visie & Beleid

  Beleidsplan Jeugdvoetbal 2023 – 2027

rfwbs-slide