• Rommelmarkt 3 juli 2022

  • DE ROMMELMARKT IN 2023 ZAL ZIJN OP 2 JULI

     

    We hebben speciale dagen waarop je spullen kan inleveren bij sv Juliana. De eerste zal zijn op zaterdag 14 januari 2023 van 10 - 15 uur.

    Data voor andere inleverdagen volgen later.