• Commissiedetails
  Afbeelding
  OmschrijvingNormen en waarden/ gedragsregels
  OpmerkingenDe FPC doet i.o.m. het bestuur onderzoek doen naar schendigen van de gedragscode (normen en waarden) zoals die op de site vermeld staan. Dit kan zijn n.a.v. tuchtzaken bij de KNVB, veiligheidsovertredingen op het sportpark of meldingen van leden.
  Telefoon
  Mobiel
  Emailmarielverhees@caiway.nl
rfwbs-slide