• Contributie 2018-2019

    Op 30 januari aanstaande zal de 2e termijn van de contributie voor het seizoen 2018-2019 worden geincasseerd. Dit geldt voor leden die gekozen hebben om de contributie in 2 of meer termijnen te betalen. 

    Er is nu voor gekozen om de halfjaarlijkse contributie te innen aan het eind van de maanden augustus en januari.

    Facturen voor de contributie zijn inmiddels verstuurd naar alle leden waarvan een emailadres bekend is bij de ledenadministratie. Wanneer deze niet is aangekomen of wanneer het gewenst is deze naar een ander emailadres, bijv. van de ouders, te sturen neem dan contact op met de ledenadministratie via info@svjuliana31.nl.

    Het bestuur