• Geen rubber op sportveld

  • Sv Juliana  ’31 beschikt over 2 kunstgrasvelden. Het hoofdveld, veld 1,  is 2 jaar geleden aangelegd. We hebben ons toen goed georiënteerd en bewust gekozen voor een lange grasspriet met cryogeen SBR (rubber) granulaat als infill. Wij krijgen daar vele positieve reacties op, de speltechnische eigenschappen zijn erg goed, de bespeelbaarheid is ook in de winter goed. Dat blijkt ook wel, de selectie van NEC heeft geregeld gebruik gemaakt van dit veld voor trainingsdoeleinden.  Het cryogeen SBR is SBR dat wordt vermalen in bevroren toestand. Door het SBR-rubber eerst te bevriezen tot zo’n -60 tot -80 graden Celcius wordt het hard en breekt het in plaats van dat het scheurt. Het granulaat dat vervolgens wordt geproduceerd, heeft een mooiere ronde vorm.  Daardoor blijft het beter liggen, vergt dus minder onderhoud en blijft het minder aan schoenen of kleren hangen. Verder geeft cryogeen rubber geen geur af.

    Het andere kunstgrasveld, veld 5,  is inmiddels bijna 12 jaar geleden aangelegd en dient te worden vervangen. Een onafhankelijk adviesbureau heeft dit gecontroleerd; bij niet vervangen in 2018 zal dit veld door de KNVB worden afgekeurd. Dit staat daarom gepland voor de zomer van 2018 en hiervoor heeft sv Juliana ’31 een investeringssubsidie bij de gemeente aangevraagd. Op 13-7-2017 heeft de gemeenteraad tijdens de behandeling van de kadernota in de raadsvergadering besloten dat op dit veld, veld 5 dus, geen SBR infill meer mag worden gebruikt. De raad loopt hiermee vooruit op een mogelijke aanscherping van de normen voor kunstgras-infill. De Europese commissie onderzoekt deze normen en over enkele jaren worden deze voor nieuwe en te renoveren velden wellicht aangepast. De gemeenteraad bepaalde dat de extra kosten van vele tienduizenden euro's voor de aanleg en het onderhoud van een kunstgrasveld met alternatieve infill op zich te nemen. Het ingediende amendement hieromtrent is hier in te zien.

    Het bestuur is gedurende de renovatie die nu al jaren loopt voortdurend in gesprek met de wethouder van Sport, Ellen de Swart en haar ambtenaren, ook over de aanleg en renovatie van de kunstgrasvelden, alsook n.a.v. de actualiteit rondom de infill. Het RIVM heeft wetenschappelijk aangetoond dat sporten op velden met SBR granulaat verantwoord is, dit is bevestigd door een Europese studie. De VNG en de KNVB volgen dit standpunt. Deze officiële lezing werd tot nu toe ook onveranderd gevolgd door de gemeente Heumen en Juliana. Er kan van ons als bestuursleden ook niet worden verwacht dat wij gefundeerd de officiële wetenschappelijke rapporten hierover in twijfel trekken.  Na dit besluit van de gemeenteraad, waarmee de gemeente haar koers veranderd, zullen we ook weer spoedig bijeen komen om te kijken hoe met deze veranderde situatie om te gaan.

    Het bestuur.