• HISTORIE

  Rond de jaren ‘30 was Malden een rustig landelijk dorp, gelegen tussen het Maas-Waalkanaal en fraaie bossen. Het kenmerkende karakter uit die tijd is voor een aanzienlijk gedeelte verdwenen. Veel huizen zijn verbouwd of afgebroken, terwijl aan de bosrandzijde een totaal nieuwe wijk is verrezen. Malden telde rond 1930 ongeveer 1600 inwoners. Velen van hen waren boeren en arbeiders die erg op elkaar waren aangewezen. Er moest hard worden gewerkt en er werden lange dagen gemaakt.

  Achtergrondfoto: de oude Stoof tegenover de kapper 

  1931     Het was 21 juli 1931 toen negen jongens, gewapend met schop en hakmes, op een rammelende fietsen de hei ophobbelden om in enige avonden tijd het stukje grond, gelegen op de plaats waar enige tijd daarvoor nog woonwagens stonden, om te toveren in een stoffige zandvlakte, hier zou de Juliana-bal moeten gaan rollen. Met aaneengeknoopte eindjes touw werd een stukje hei afgezet. Op 28 juli fietsten de jongens naar Nijmegen en kochten een leren bal, er kon gevoetbald worden. Nog niet in clubverband, maar wel vriendschappelijk tegen Eendracht uit Mook. De officiële oprichting vond plaats op 6 augustus 1931 in café Nillissen (nu WOK restaurant Malden). Juliana'31 had 23 leden, genoeg voor twee elftallen. Het originele tenue bestond uit zwarte broek en rood/geel gestreepte shirts.
  1934     De in dat jaar gehouden ledenvergadering zou voor de verdere ontwikkeling van Juliana belangrijk zijn, door de beslissing om junioren in de grote vereniging op te nemen. Het voorgelezen conceptreglement werd goedgekeurd. J. H. Peters werd dat jaar als voorzitter geïnstalleerd en L. v.d. Berg werd tot secretaris gekozen. H. Alders, die in 1933 voor de functie van secretaris had bedankt, werd tot leider en trainer van de junioren benoemd. Tijdens de rondvraag vroegen de leden van Dreumel en Rosmalen het bestuur om een clubvlag. Het bestuur beloofde hen bij een kampioenschap deze te zullen aanschaffen.
  1935-1940     In 1935 werd wederom een sportief succes geboekt. De benjamins van Juliana werden kampioen. Een groot deel van het vroegere patronaatselftal had onder leiding van H. Alders een prima competitie achter de rug. De door het bestuur beloofde vlag kwam er echter niet. In plaats daarvan werden nieuwe doelnetten gekocht. Tijdens de jaarvergadering op 13 juli 1936 werd L. v.d. Berg als voorzitter geïnstalleerd. C. Geurts werd in het bestuur gekozen. Het positieve saldo in kas overtrof veler verwachtingen. In 1937 heeft Juliana'31 wat tegenslagen moeten verwerken. De vereniging wankelde, dit was voor een groep leden het sein om de handen in een te slaan en er vol voor te gaan. In 1938 besloot het bestuur ook niet-leden toe te laten op de ALV, deze niet leden hadden echter geen stemrecht en mochten geen bestuursfunctie bekleden. In 1940 brak de Tweede Wereldoorlog uit, De naam Juliana mocht van de bezetter niet meer worden gebruikt, de club heette tijdens de oorlogsjaren 'R.K. Voetbalvereniging Malden'.
  1941 - 1951     In 1941 werd het eerste elftal kampioen van de Eerste Klasse A. Het tweede elftal weet zich ternauwernood te handhaven. In augustus 1941 werd het 10-jarig bestaan gevierd. De publieke belangstelling voor Juliana groeide in de oorlogstijd aanzienlijk, mede door het lamleggen van diverse culturele verenigingen. Het aantal leden groeide van 32 in 1940 tot 77 in 1945. Juliana nam in het seizoen 1941-1942 met drie elftallen deel aan de competitie. Juliana I werd kampioen van de tweede klasse A en promoveerde naar de eerste klasse. Het bestuur werd uitgebreid met A. Broekman en Th. Kloosterman, terwijl dr. Gerritsen, erevoorzitter, uit deze functie werd ontheven. Het aantal leden was gegroeid tot 40. De contributie bedroeg in die tijd f 0,50 voor senioren en f 0,25 voor junioren per week. In 1944 werd het 12½ jarig jubileum gevierd. Op 14 mei 1945 was de oorlog eindelijk voorbij en kon Juliana weer bouwen aan een goede vereniging. L. v.d. Berg besloot zijn functie neer te leggen, H. Alders werd voorzitter. In 1946 werd met twee junioren elftallen aan de competitie deelgenomen. Een groot succes was er voor het derde elftal weggelegd. Ze deden het zo goed in de competitie dat er voor het kampioenschap een beslissingswedstrijd gespeeld moest worden tegen SCH 5, einduitslag 17-1 voor Juliana. Na dat Juliana in 1947 degradeerde werd het in 1948 weer kampioen, ongeslagen wel te verstaan, van de 2e klasse C. In het seizoen 1950 speelde Juliana met twee senioren- en twee junioren elftallen.
  1951 - 1961     In 1951 degradeerde Juliana weer naar de 2e klasse. Het aantal leden dat jaar was inmiddels gegroeid tot 93. Bestuurlijk waren er in 1954 enige ingrijpende veranderingen. H. Alders, die vanaf 1945 de voorzittershamer had gehanteerd, legde zijn functie neer. Hij had de vereniging vele jaren in diverse functies op voortreffelijke wijze gediend Tot nieuwe voorzitter werd Th. de Grunt gekozen. Tijdens de algemene ledenvergadering werden H. Alders, Th. Straten en J Groenen tot erelid benoemd. In 1956 vierde Juliana haar zilveren jubileum, Juliana verloor haar jubileum duel van Heumen 1 met 5-0. In 1957 verhuisde Juliana van de Rijksweg in Malden naar de Broekkant. De officiële opening van het sportpark was op 15 augustus 1957. 24 Maart 1960 werd de koninklijke goedkeuring verkregen. De naam ‘Juliana die in de oorlog op bevel van de Duitsers moest worden gewijzigd in ‘r.k. voetbalvereniging Malden’, zou later weer in ere worden hersteld. Juliana had in die tijd 156 leden.
  1961 - 1971     Op 7 mei 1961 werd Juliana 1, door met 3-0 te winnen van Overasseltse Boys, kampioen van de 2e klasse. 1961 was sowieso een feestjaar, want alhoewel de offciële naam sinds de bezetting nog steeds R.K.V.V. Malden luidde werd dit jaar het feit herdacht dat dertig jaar geleden de voetbalvereniging Juliana werd opgericht. In 1962 begon Juliana met negen elftallen aan de competitie. Op 17 november 1963 overleed medeoprichter en erelid A. W. van Dreumel. een groot verlies voor Juliana, dat in hem een werker van bet eerste uur, alsmede een zeer sympathiek mens verloor. Vanaf 1965 heet Juliana weer gewoon Juliana, in de oorlog werd de naam verboden en sinds dien heette de club R.K.V.V. Malden. In 1966 vonder er in het bestuur een belangrijke mutatie plaats, Juliana’s eerste man, Th. de Grunt, die vele jaren het bestuur bekwaam had geleid, werd kort vóór het 35-jarig jubileum opgevolgd door A. Wintjes. Op 21 oktober 1967 werd Juliana's eerste clubhuis geopend. In 1969 trad A. Wintjes af als voorzitter en werd hij tijdelijk opgevolgd door Th. Goossens. In 1971 had Juliana 183 leden.
  1971 - 1981     Juliana begon in 1971 met maar liefst 11 elftallen aan de competitie. Als nieuwe trainer werd Wim Lakenberg gecontracteerd. Een oefenmeester met veel ervaring die o.a. in N.E.C., Blauw Wit Amsterdam, alsmede het Nederlands elftal had gespeeld. Doel was promoveren naar de Hoofdklasse. De accomodatie werd uitgebreid met een tweede veld en het nieuwe clubhuis werd officieel in gebruik genomen. Op 13, 14 en 15 augustus 1971 vierde Juliana haar 40-jarig jubileum. In 1972 steeg het ledenaantal tot 266. Juliana kreeg in 1973 nieuwe kleedaccomodaties. Promotie vond eindelijk plaats in 1974, na 11 jaar 1e klasse promoveerd Juliana onder leiding van Pedro Koolman naar de Hoofdklasse. Een grote wens ging in vervulling in 1975, Juliana kreeg haar eigen clubblad. De eerste redactie bestond uit Antoon van de Logt en Chris Arts, terwijl Pieter de Wildt voor de illustraties zorgde. De start was gemaakt. Het clubblad had nog geen naam. Later werd, via een prijsvraag, uit de vele inzendingen gekozen voor ‘de Schietschijf’. Op 13, 14 en 15 augustus 1976 werd het 45-jarig bestaan gevierd. Het ledenbestand telde in het jaar 1977 400 leden, er waren 21 elftallen actief dat seizoen. Via het clubblad ‘de Schietschijf’ werden de leden in 1979 verzocht mee te denken over een geschikte naam voor het sportpark aan de Broekkant. De inzending van Ab Hendriks die ‘De Broeklanden’ had bedacht, werd beloond met de eerste prijs. In 1981 werd clubhuis de Stoof gerenoveerd en opgeleverd.

  Bovenstaande tekst is afkomsitg uit het jubileumboek ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van sv Juliana'31.

rfwbs-slide