• Jubilarissen gehuldigd op de nieuwjaarsreceptie

    Op 6 januari jl zijn er 12 jubilarissen gehuldigd op de nieuwjaarsreceptie. Twee leden waren 60 jaar lid, 1 lid was 50 jaar lid, verder waren er 7 40-jarige en 2 25 jarige jubilarissen. Twee andere jubilarissen van afgelopen jaar werden niet gehuldigd. Martien te Riele had zijn speldje al gekregen op de Algemene Ledenvergadering waar hij aftrad als voorzitter. Zijn zoon Tim met wie hij tegelijkertijd lid was geworden was verhinderd. Fotos van alle jubilarissen zijn hieronder te bekijken.

    Na de huldiging werd het bestuur samen met oud voorzitter Martien te Riele en notuliste Jenny Boonzaaijer nog verrast met een bloemetje en een dinerbon.