• Kanaalzone: raadsvergadering over mogelijke locatie

  • Op donderdag 2 februari is er om 20 uur een raadsvergadering van de gemeente Heumen. Op de agenda staat Locatiekeuze verplaatsing sportcomplex SV Juliana. Deze vergadering kan worden bijgewoont en ook via een live videoverbinding thuis gevolgd worden. Zoals eerder al gemeld zijn de gemeente Heumen, de werkgroep en het college, samen met onze vereniging tot een voorkeurslocatie gekomen, te weten de Haterseweg. Dit voorstel wordt nu in de raad besproken. Om de raadsleden nogmaals duidelijk te maken wat onze positie is hebben we hen een brief gestuurd. De brief begint als volgt: 

    Gezien het feit dat de “overzijde van het kanaal” nu kennelijk toch weer als mogelijke locatie voor een nieuw sportpark in beeld gekomen is, willen wij graag voor de beslissende raadsvergadering nog eens benadrukken dat “de overzijde van het kanaal” voor ons, welke aanpassing of voorzieningen er ook getroffen worden, géén optie is: we gaan daar niet naar toe.
    Dus ook niet met eventuele aanpassingen aan of de bouw van een nieuwe brug! Tijdens de informatieavond van 7 juli 2022 voor leden en ouders van jeugdleden was er géén draagvlak voor verhuizing naar de “overzijde van het kanaal”.

    De gehele brief is hier te lezen.

    Het bestuur