• Nieuw sportpark op huidige locatie?

 • Op 28 september jl. is de gemeenteraad geinformeerd over de laatste stand van zaken rondom de Kanaalzone en de mogelijke verhuizing van ons sportpark. Naast locatie Hatertseweg en Looistraat werd een 3e locatie voor het sportpark gepresenteerd: de Broekkant! Op onze ALV op 10 oktober zal wethouder Arts nadere toelichting geven. De presentatie zoals die op de raadsavond is getoond is hier te bekijken.

  Wordt voor deze laatste optie gekozen dan:

  • blijft Juliana op dezelfde locatie, maar krijgen we wel een geheel nieuw sportpark met 5 kunstgrasvelden, nieuw clubhuis, kleedkamers, tribune etc etc.
  • start de bouw van het sportpark (in fasen) in 2e helft 2024 (volgend jaar)
  • komen er op het terrein van nu Morssinkhof 614 woningen met hoogbouw
  • start de bouw van woningen in 2025
  • moeten in 2030 alle woningen klaar zijn.

  Deze nieuwe plannen zijn in nauw overleg met ons zijn gemaakt en ook wij (projectgroep/bestuur) zullen op de ALV een toelichting geven. De gemeenteraad beslist nu definitief in december 2023. Na het besluit van de raad zullen er concrete ontwerpen gemaakt gaan worden en vanzelfsprekend participeren wij ook dan in die projectgroep.

  Hieronder enkele illustraties uit de presentatie, dit zijn nog eerste schetsen, het uiteindelijke ontwerp moet nog worden gemaakt.