• Nieuw sportpark op onze huidige locatie!

 • Het voorstel van het college van B&W, een nieuw sportpark met woningen op de Broeklanden, kreeg op 14 december 2023 de goedkeuring van de gemeenteraad.
  Om woningbouw mogelijk te maken leveren we het ministadion en een trainingsveld in, maar krijgen er vijf kunstgrasvelden, clubhuis, kleedkamers etc. voor terug.
  In het overleg met de gemeente hebben we steeds aangegeven dat we op de huidige plek wilden blijven zitten, maar ons ook coöperatief opgesteld.
  De gemeente Heumen wordt opdrachtgever van het nieuwe sportpark dat geheel door hen gefinancierd wordt. Sv Juliana’31 heeft zitting in een stuurgroep en inspraak bij het ontwerpen en inrichten van het nieuwe sportpark. Peter van Heijnsbergen (penningmeester) en Henry Jansen (verenigingsmanager) behartigen daarin onze belangen en houden ruggenspraak met bestuur en betreffende commissies.
  Leden kunnen participeren middels een ideeënbus die binnenkort in het clubhuis en op de website geplaatst worden.
  De bouw van het sportpark zal gefaseerd plaats vinden en start vermoedelijk in het 4e kwartaal van 2024. Nieuwe ontwikkelingen zijn straks te volgen op onze website en in de Stoofpraat.

  Het bestuur.