• Nieuwe Voorzitter gekozen!

  Op 1 oktober jl. hebben de leden van sv Juliana '31 tijdens de ALV een nieuwe voorzitter gekozen. Onder applaus droeg Martien te Riele het stokje over. Tijdens de vergadering die voor het laatst geleid werd door Martien werden de jaarverslagen van secretaris en penningmeester door de leden goedgekeurd. Tevens werd de contributie en begroting voor het huidige seizoen vastgesteld. Tot slot werden alle commissies geïnstalleerd. Na de bestuursverkiezing werd de toen oud-voorzitter toegesproken door Loek Heijnen. Omdat Martien dit jaar zijn 25-jarig lidmaatschap viert werd hij in de vergadering gehuldigd. Zijn vrouw Ellen spelde de jubileumspeld op en werd met een bos bloemen bedankt voor de vele jaren van steun. Daarna nam de kersverse voorzitter het woord en vroeg de vergadering om Martien te Riele te benoemen tot ere-lid van de vereniging. De vergadering ging hieronder applaus mee akkoord. Op de daarbij horende oorkonde staat het volgende vermeld:

  Wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging. 

  Martien is 25 jaar als vrijwilliger actief in de vereniging. Hij heeft op vele vlakken de vereniging ondersteund en versterkt.Van jeugdleider tot voorzitter van het jeugdbestuur. Van wedstrijdsecretaris tot een 6 jarig durend algeheel voorzitterschap. 

   

   

 • 25 jarig lidmaatschap Martien te Riele

 • Oud-voorzitter en erelid Martien te Riele en nieuwe voorzitter Carla Goossens

 • Het nieuwe bestuur, vlnr Carla Goossens, notuliste Jenny Boonzaaijer, Lianne Muller, Loek Heijnen, Tanja Zwaag en Patrick Bronstijn

 • De nieuwe voorzitter Carla Goossens