• Procedure nieuwe teamindeling

  Jeugdteams 2019-2020

  Bij de nieuwe teamindelingen worden alle jeugdspelers vanaf de JO9 (geboortejaar 2011) op niveau ingedeeld: dat betekent dat de meest getalenteerde spelers in de hoogste teams en de spelers die minder ver in hun voetbalontwikkeling zijn in de overige teams worden ingedeeld.
  Alle pupillen worden gedurende het hele seizoen gezien en objectief beoordeeld door onze jeugdscouts. Zij beoordelen het niveau van de spelers tijdens wedstrijden of trainingen, anoniem en onafhankelijk van elkaar en van trainers/leiders/ouders.
  Deze beoordelingen zijn de leidraad voor de nieuwe teamindeling, maar we houden ook rekening met de veldposities en concrete sociaal- emotionele omstandigheden. Ook kan het voorkomen dat we na overleg met spelers, ouders, trainers, coördinatoren en technisch jeugdcoördinator - incidenteel spelers dispenseren om een jaargang lager (minder weerstand) of hoger (meer weerstand) laten spelen (dispensatie a.g.v. biologische groei of talent).

  Voor meisjes gelden dezelfde indelingscriteria als voor jongens. Bij voldoende aantallen kunnen aparte meisjesteams geformeerd worden, in principe vanaf de MO13. Tot die leeftijd spelen ze bij de jongens. Bij meerdere meisjesteam worden ook zij op niveau ingedeeld.

  De indelingsprocedure is als volgt:
  * Uiterlijk 12 juni 2019: voorlopige teamindeling van ALLE jeugdteams via website en KNVB Voetbal-app. De voorlopige JO15-1/JO15-2, JO17-1/JO17-2 en JO19-1/JO19-2 worden gezamenlijk gepresenteerd.
  * 15 juni 2019: einde trainingen ALLE teams muv JO17-1/2, JO15-1/2 die tot 29 juni 2019 doortrainen.
  * 19 augustus 2019: start trainingen voor ALLE teams
  * Uiterlijk 24 augustus 2019: definitieve indeling.

  We hanteren een voorlopige- en een definitieve indeling om het verloop (late afmeldingen en nieuwe aanmeldingen) te kunnen verwerken.

  Ga je stoppen met voetballen: geef dit dan zo snel mogelijk door! Als je te laat afmeldt ben je namelijk nog contributie verschuldigd.
  Nieuwe leden dienen zich z.s.m. officieel aan te melden, want alleen als je lid bent wordt je in een team ingedeeld! Als je te laat bent, loop je het risico buiten de boot te vallen en op een wachtlijst te komen. Meldt je aan/af via onze website.

  Indelingsbeleid:
  De Hoofd Opleiding pupillen is verantwoordelijk voor de indeling van JO13-1, JO12-1, JO11-1 en JO10-1. Hij doet dat samen met de scouts en de 1e teamtrainers.
  De Hoofd Opleiding junioren is verantwoordelijk voor de indeling JO15-1, JO15-2, JO17-1, JO17-2 en JO19-1.
  De groepscoördinatoren zijn verantwoordelijk voor alle overige teams. De groepscoördinatoren van de pupillen krijgen daarbij advies van het HO pupillen, die gebaseerd is op de scoutingsrapporten. De indelingsprocedure is onderdeel van het beleidsplan.

  Competitie-indeling jeugdteams:
  Wij geven het gewenste competitieniveau van elk team voor 17 juni door aan de KNVB. Elk team dient aan een competitie deel te nemen met tegenstanders van vrijwel hetzelfde niveau zodat ze minimaal in de middenmoot kunnen eindigen. Dit niveau kan per seizoen variëren.
  In september start de najaarscompetitie. In de winterstop, als de voorjaarscompetities worden samengesteld, kunnen we de KNVB verzoeken bepaalde teams teams hoger of lager in te delen. Al naar gelang de uitslagen. De mogelijkheden om op het eigen niveau te spelen zijn vanaf dit seizoen door de KNVB verruimd.