• Teamindelingsprocedure jeugd

 • Informatie omtrent de indeling van jeugdteams voor het nieuwe seizoen.

  Het nieuwe Jeugdvoetbalbeleidsplan:
  Ons nieuwe jeudvoetbalbeleidsplan is zoals al eerder vermeld door de KNVB bekroond met de certificering van Lokale Jeugd Opleiding.
  Om beter en directer te kunnen samenwerken zijn de Commissie Recreatie Voetbal (CRV) en Commissie Prestatie Voetbal (CPV) inmiddels opgegaan in één Commissie Voetbal (CV). De termen "selectieteams" en "recreatieteams" gebruiken we niet meer. We spreken voortaan over 1e team, 2e team etcetera.
  Het niveau waarop deze teams in de competitie uitkomen bepaalt de facilitaire voorzieningen, die in de basis overigens voor alle teams hetzelfde zijn. Denk hierbij aan voetbalmaterialen en trainingstijden. De KNVB kent categorie A en categorie B competities, waarbij aan teams die in de categorie A uitkomen door zowel KNVB als onze club hogere facilitaire eisen gesteld worden om op het gewenste hoge niveau te kunnen blijven acteren.

  De teamindelingsprocedure is onderdeel van het beleidsplan:
  Volgend seizoen zijn er bij de pupillen aparte competities voor elk geboortejaar. Er komen JO10- en JO12- teams bij. Eerste criterium bij de indeling is dus de leeftijd van de speler. Daarna worden de spelers binnen de leeftijdsgroep op niveau/ kwaliteit/ talent ingedeeld. Zo ontstaan teams met spelers van hetzelfde niveau waardoor ze beter leren en meer plezier beleven.
  Om het niveau van elke pupil vast te stellen, worden ze gedurende het seizoen meermaals door diverse neutrale scouts gezien en beoordeeld. De scoutingsresultaten zijn leidend bij de teamindeling.
  Per leeftijdsgroep maakt de technisch jeugdcoördinator samen met de groepscoördinator een voorlopige en daarna de definitieve teamindeling. Er is, evenals vorig jaar, geen mogelijkheid meer om wensen of bezwaren kenbaar te maken.
  We hechten veel waarde aan een evenwichtige indeling waarbij iedereen gelijk behandeld wordt. Dispensatie of doorschuiven naar een hogere leeftijdscategorie is niet meer mogelijk.

  Competitie- indeling:
  Binnenkort hebben wij ook overleg met de KNVB en clubs uit onze regio om ook in de competitie gelijkwaardige wedstrijden (competities) te krijgen met acceptabele reisafstanden. Door het niveau van de spelers, teams en competities op elkaar af te stemmen leren spelers beter voetballen en beleven ze meer plezier aan voetbal.

  Tijdspad pupillen:
  - 28 mei t/m 7 juni: doortrainen en stageperiode nieuwe spelers
  - 7/8 juni: EINDE trainingen en bekendmaking voorlopige teamindeling
  - 15 juni: sluiting overschrijvingstermijn
  - 20 augustus: start trainingen en voorbereiding
  - 25 augustus: definitieve teamindeling
  - 22 september: begin competities

  Tijdspad junioren:
  - 28 mei t/m 27 juni: doortrainen en stageperiode nieuwe spelers
  - 15 juni: sluiting overschrijvingstermijn
  - 27 juni: EINDE trainingen en bekendmaking voorlopige teamindeling
  - 20 augustus: start trainingen en voorbereiding
  - 25 augustus: definitieve teamindeling
  - 22 september: begin competities

  Ouder/kindwedstrijden:
  Een mooie afsluiting van het seizoen is voor veel teams een ouder/kind wedstrijd. Deze wedstrijden kunnen organisatorisch alleen gespeeld worden in de week van 4 tot en met 7 juni en dienen vooraf bij het wedstrijdsecretariaat te worden aangemeld.
  Wij vragen jullie hiermee rekening te houden en deze wedstrijden zoveel mogelijk te plannen tijdens de reguliere trainingstijden van de teams.