• Trainen tijdens de zomerstop?

  2 jul 2020
 • Komende week (week 28) is de laatste trainingsweek van het seizoen 2019/20. Op de maandag van week 33 (10 aug) starten we weer met de trainingen in voorbereiding op het nieuwe seizoen. De teams bepalen zelf hun eigen startdatum, hangt uiteraard ook af van beschikbaarheid van trainer en spelers.
  In de weken 29 tot en met 32 is ons sportpark geopend op de dinsdagen, donderdagen (van 18.00 tot 21.00) en de zaterdagen (van 10.00 tot 17.00 uur). De Stoof is dan ook open. Dinsdag en donderdag van 19.00 tot 23.30 uur en op zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur.
  In deze weken is het voor de teams van Juliana mogelijk om te trainen op de genoemde dagen. Als een team hiervan gebruik wil maken dienen ze dit uiterlijk donderdag 9 juli a.s. via de mail kenbaar te maken aan het wedstrijdsecretariaat (wedstrijdsecretaris@svjuliana31.nl). Hierbij dient men een voorkeur aan te geven voor een dag en aanvangstijd én een tweede voorkeur. Vervolgens zal op basis van beschikbaarheid een schema gemaakt worden.
  Via datzelfde mailadres kunnen ook aanvragen worden gedaan voor oefenwedstrijden, ouder-kind wedstrijdjes, etc. (bij voorkeur te plannen op zaterdag). Toekenning altijd op basis van beschikbaarheid.
  We gaan er hierbij wel vanuit dat teams die zich opgeven ook daadwerkelijk komen!
  Buiten deze geplande teamtrainingen staan de kunstgrasvelden, voor zover daar nog ruimte beschikbaar is, op de genoemde dagen en tijdstippen open voor één ieder die een balletje wil trappen. Hierbij dienen te allen tijde de instructies van de toezichthouders te worden opgevolgd en hebben de geplande trainingen voorrang.
  Alle activiteiten beperken zich tot de kunstgrasvelden, het natuurgras mag niet worden gebruikt.
  Kleedkamers 1 t/m 4 zijn beschikbaar om na afloop te kunnen douchen. Uiteraard nemen we bij alle activiteiten de geldende Covid19 regels en de richtlijnen van het RIVM in acht.

  Buiten het veld, in de kleedkamer, op het terras en in de Stoof, anderhalve meter!