• Vertrouwenspersoon aangesteld!

    13 apr 2021
  • Sv Juliana’31 doet er alles aan om leden, vrijwilligers en toeschouwers in een veilige omgeving zo veel mogelijk plezier te laten beleven aan de voetbalsport. Voor een groot gedeelte is dat afhankelijk van hoe we ons gedragen en met elkaar omgaan. Dat staat beschreven in onze gedragscode. Deze is in een nieuw jasje gestoken. We vragen iedereen deze weer eens te bekijken! Op deze pagina vind u ook informatie over onze Fair Play Commissie en het meldingsformulier om misstanden bij het bestuur te melden.

    sv Juliana’31 heeft nu ook een vertrouwenspersoon aangesteld die zich inzet om ongewenst of grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Daarmee willen we de drempel verlagen om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te kunnen maken. We zijn zeer verheugd dat we 2 personen bereid hebben gevonden om hieraan invulling te geven. Zij zijn bereikbaar middels het emailadres: vertrouwenspersoon@svjuliana31.nl. Voor meer informatie zie onze site.

    Wij wensen onze vertrouwenspersonen veel succes met hun werkzaamheden en hopen dat iedereen die dit nodig heeft de weg naar hen kan vinden en benutten.

    Het bestuur