• Vervanging kunstgras veld 5

 • Vervanging kunstgras veld 5
  Toelichting op Persbericht De Gelderlander (01-03-2018)

  Zoals bekend wordt er achter de schermen volop gewerkt aan de vervanging van het ‘oude’ kunstgrasveld (veld 5). Vorig jaar heeft de Heumense politiek besloten dat bij nieuwe aanleg of vervanging van kunstgrasvelden geen rubbergranulaat als infill-materiaal gebruikt mag worden. Dit vanwege vermeende gezondheidsrisico’s.

  In de achterliggende periode heeft sv Juliana ’31 in samenwerking met de gemeente Heumen en externe adviseurs gezocht naar opties om veld 5 te vervangen. Onderstaand persbericht is hierover, buiten de vereniging om, verschenen.

  Afgelopen maanden zijn er 2 varianten uitgewerkt door sv Juliana ’31 die nu zijn voorgelegd aan de gemeenteraad. De eerste variant betreft Progran; dit is een rubbergranulaat dat volledig is dichtgeseald met een coating  van polyurethaan (PU). Tests hebben aangetoond dat deze coating voor tenminste de duur van een kunstgrasveld in stand blijft, waardoor er direct contact met het rubbergranulaat (of stoffen daarin) niet mogelijk is. Daarnaast voldoet het gebruikte rubbergranulaat aan de meest strenge (REACH-)norm voor consumentenproducten (o.a. speelgoed). Dit is een strengere norm dan de huidige norm voor infillmateriaal. De tweede variant betreft het zogenaamde Promax; dit is een korrel die volledig uit kunststof (Polyethyleen (PE)) bestaat en ook aan de strenge normen voldoet.

  Sv Juliana ’31 heeft haar voorkeur uitgesproken voor Progran. Deze korrel voldoet aan de strengste eisen op het gebied van gezondheid (consumenten-norm) en milieu. Daarnaast is door middel van de sealing contact met het rubbergranulaat niet mogelijk.
  Een groot voordeel van de Progran korrel is dat de speltechnische eigenschappen van rubbergranulaat blijven behouden. De ervaringen hiermee in ons hoofdveld zijn zeer positief. Daarnaast heeft de Promax korrel het nadeel dat deze veel harder en ‘scherper’ is. Hierdoor krijg het veld andere eigenschappen, maar leidt vooral het contact met de huid (slidings, duiken, vallen) tot meer schaafwonden. Tenslotte is Progran goedkoper dan Promax.

  Het bestuur van sv Juliana’31 is van mening dat met Progran aan alle gezondheidsnormen wordt voldaan, de coating om de korrel voldoende vertrouwen geeft dat de vermeende gezondheidsrisico’s niet kunnen optreden en dat de technische en financiële aspecten van dit type veld het rechtvaardigen om dit als voorkeur aan te wijzen richting de gemeente.

  Tenslotte willen wij ook nog van de gelegenheid gebruik maken om de laatste zin uit het artikel te rectificeren. Er is in het gehele traject nooit gesproken over - laat staan afgesproken dat - het type veld (of infill) waar nu voor wordt gekozen, automatisch ook zal worden toegepast bij toekomstige aanleg of vervanging. Dit is dan ook pertinent onjuist. De (snelheid van) ontwikkelingen in deze markt zijn hoog. Tijdens een toekomstig project zullen (nieuwe) ervaringen en nieuwe technieken gewoon als optie worden meegenomen.

 • Persbericht Gelderlander 1-3-2018:

  Juliana: 'veilig rubber' op gras

  Rubberkorrels die volledig zijn omhuld met een veilig laagje kunststof en waar gegarandeerd geen schadelijke stoffen uit vrijkomen. Daarmee moet wat SV Juliana'31 in Malden betreft een van de twee kunstgrasvelden worden gerenoveerd. Burgemeester en wethouders van Heumen sluiten zich daarbij aan.

  MAARTEN REITH

  Het Pro-Gran waar Juliana het oog op heeft, is recent ontwikkeld als alternatief voor het rubbergranulaat waarover veel discussie is ontstaan wegens mogelijke gezondheidsrisico's. Bij aanraking van de rubberen korrels zouden schadelijke stoffen door het lichaam opgenomen kunnen worden. Later bleek uit onderzoek van het RIVM dat er geen gezondheidsrisico's zouden zijn.

  Renovatie van veld 5 van Juliana staat voor dit jaar op de planning, een klus die niet kan worden uitgesteld. Om elk risico uit te bannen, besloot de gemeenteraad in de zomer van vorig jaar dat bij de renovatie ervan geen rubbergranulaat gebruikt mag worden. De meerkosten zijn voor rekening van de gemeente.

  Er kan gekozen worden uit twee oplossingen: Pro-Gran bestaat wel uit rubbergranulaat, maar dat is dichtgeseald met een coating. Er is ook Promax. Dat is niet van rubber gemaakt, maar van de kunststof PE. net als de kunstgrasvezels. Vanwege de betere bespeelbaarheid heeft Juliana'31 het liefst Pro-Gran. Dat kost de gemeente 124.388 euro meer dan renovatie met gewoon rubbergranulaat. Houdt de gemeenteraad vast aan de volledige uitbanning van rubber en wordt het Promax, dan is dat nog eens zo'n 20.000 euro duurder. Wat op veld 5 komt, wordt in de toekomst ook gebruikt als het andere kunstgrasveld aan de beurt is.