• VOG- regeling voor veilig sporten

  sv Juliana’31 wil naast een sportieve ook een veilige vereniging zijn. Daarom is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor iedereen die met jeugd werkt bij ons verplicht. Dit beleid wordt door KNVB en NOC*NSF gestimuleerd en wordt door sv Juliana’31 overgenomen en uitgevoerd.

  Wat is een VOG?
  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De Dienst Justis van het Ministerie van Justitie screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Het is belangrijk te weten dat sv Juliana’31 alléén een VOG vereist voor personen die “zijn belast met de zorg voor minderjarigen”. Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. Voor meer informatie: www.justis.nl/producten/vog

  Hoe wordt je leider of trainer?
  Een jeugdteam wordt in principe begeleid door 1 trainer en 2 leiders. Vrijwilligers kunnen zich daarvoor aanmelden bij, óf worden daarvoor gevraagd door, de betreffende GroepsCoördinator (GC) of Hoofd Jeugd Opleiding (HJO). De KNVB wil dat elke leider/trainer bij de KNVB als bondslid geregistreerd staat. Ze zijn dan automatisch (secundair) verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid. Leiders/trainers die nog geen lid van sv Juliana’31 zijn, dienen zich eerst als niet-spelend bondslid aan te meldenSv Juliana’31 neemt de contributie van 11 euro per jaar (afdracht aan KNVB) voor haar rekening, omdat deze vrijwilligers zich belangeloos voor de jeugd inzetten. De leiders en trainers worden elk seizoen door de GC of HJO in Sportlink aan hun team gekoppeld. Je kunt dan ook gebruik maken van de voetbalnl app om alle gegevens van je team te raadplegen. Iedereen die met jeugd werkt krijgt in Sportlink de verenigingsfunctie “jeugdbegeleid(st)er”. Niet meer actieve leiders/trainers krijgen bericht dat hun bondslidmaatschap beëindigd wordt, tenzij ze een andere vrijwilligersfunctie willen uitoefenen.

  Aanvragen VOG
  Je mag de functie van leider/trainer alleen uitoefenen als je officieel bondslid én in het bezit van een VOG bent. Normaal kost een VOG-aanvraag 33,85 euro maar als vrijwilliger kun je die via sv Juliana’31 GRATIS aanvragen. Sv Juliana’31 meldt je daarvoor aan bij de Dienst Justis. Je ontvangt daarna per mail een “Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag” van de Dienst Justis. In dit verzoek staat een link naar de formele VOG-aanvraag. Als je daarop klikt en de vervolgstappen volgt, wijst de rest zich vanzelf.        - - Let op: de link is maar enkele dagen geldig, dus vraag direct daarna de VOG aan (kijk ook in spammap!)
  Belangrijk hierbij is dat je een DigiD hebt. Een DigiD kun je aanvragen via: https://digid.nl/aanvragen 

  Als je nog geen VOG hebt en geen uitnodigingsmail ontvangt (check ook je spamfilter), meld dit dan met vermelding van je voorletters, naam, geboortedatum, telefoonnummer en Emailadres bij: info@svjuliana31.nl

  VOG doorsturen naar sv Juliana’31
  Als je aan de voorwaarden voldoet ontvang je de VOG per post binnen 1 tot 4 weken.

  Daarna moet je die VOG direct per e-mail doorsturen naar info@svjuliana31.nl Een scan of PDF-bestand van de verklaring volstaat en daarmee houdt je de originele VOG in eigen bezit. Nadat deze gegevens door sv Juliana’31 zijn ontvangen wordt de VOG in Sportlink aan je lidmaatschap gekoppeld en mag je je functie gaan uitoefenen.

  Geldigheid VOG
  De VOG is 3 jaar geldig. sv Juliana’31 zal deze vrijwilligers dus elke 3 jaar om een recente VOG vragen.

  Heb je al een VOG?
  Het kan zijn dat je al in het bezit bent van een VOG. Is deze niet ouder dan twee jaar op de screeningspunten 84 en 85, dan is deze voor sv Juliana’31 ook bruikbaar en kun je ons deze VOG mailen naar info@svjuliana31.nl

  Wat als je geen VOG wilt aanvragen of niet verstrekt krijgt?
  Het is simpel: sv Juliana’31 zal hier strikt mee omgaan.
  Iedere vrijwilliger bij sv Juliana’31 die jeugd begeleidt, heeft een VOG nodig. Wil je deze niet aanvragen of krijg je hem niet verstrekt van de Dienst Justis, dan mag je je functie bij sv Juliana’31 niet meer uitoefenen.

  Als een VOG niet wordt afgegeven, betekent dat namelijk, dat er een veiligheidsrisico is als deze persoon de betreffende functie vervult of gaat vervullen. Dienst Justis geeft alleen dan geen VOG af als er een veroordeling is geweest gebaseerd is op een relevant strafbaar feit. Wanneer een VOG niet wordt toegewezen door de Dienst Justis, dan word je alleen zelf daarover geïnformeerd en dien je dit bij de club te melden.

  Heb je vertrouwelijke vragen hierover of verwacht je moeilijkheden bij de toekenning van jouw VOG dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon@svjuliana31.nl

rfwbs-slide