• GEDRAGSREGELS

  sv Juliana’31 doet er alles aan om leden, vrijwilligers en toeschouwers in een veilige omgeving zo veel mogelijk plezier te laten beleven aan de voetbalsport. Voor een groot gedeelte is dat afhankelijk van hoe we ons gedragen en met elkaar omgaan. Voor onze vereniging zijn dit de belangrijkste gedragsregels: 

  - iedereen is welkom
  - clubbelang gaat voor persoonlijk belang
  - we zorgen voor een gezellige sfeer en een sportief en veilig sportklimaat
  - we tonen waardering voor vrijwilligers, scheidsrechters en tegenstanders
  - we hebben respect voor elkaar
  - we laten kinderen hun spel spelen
  - we gaan zorgvuldig om met de accommodatie en materialen
  - we helpen elkaar, gevraagd en ongevraagd
  - we spreken elkaar aan op ongewenst gedrag of maken daar melding van

  Deze gedragscode geldt voor iedereen, dus voor bestuur, vrijwilligers, spelers, leiders/ trainers, scheidsrechters, ouders en bezoekers. Klik voor meer informatie op onderstaande video's:


  Ongewenst gedrag: vertrouwenspersoon
  Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn (seksuele) intimidatie, handtastelijkheden, dreigen, chanteren, pesten, treiteren, beledigen, discrimineren of achtervolgen/ stalken.

  Kom je toch in aanraking met ongewenst gedrag en weet je niet met wie je dit kunt bespreken, stuur dan een berichtje naar vertrouwenspersoon@svjuliana31.nl en onze vertrouwenspersoon neemt zo snel mogelijk contact met je op. Elke melding wordt vertrouwelijk en serieus opgepakt en er wordt niets gedaan wat jij niet wilt.
  De vertrouwenspersoon zal luisteren in vertrouwelijkheid, je kiest zelf de stappen die hierna worden genomen. De vertrouwenspersoon zal je hierin begeleiden.

  Grensoverschrijdend gedrag: fairplay- commissie
  Grensoverschrijdend gedrag, zoals:
  - wangedrag in wedstrijden die niet bestraft zijn met gele/rode kaarten
  - wangedrag van ouders/toeschouwers
  - herhaald wangedrag (recidive) zoals meerdere gele/rode kaarten per seizoen
  - beschadiging of kwijtraken van andermans eigendommen
  - overlast veroorzaken op of bij het sportpark
  - overmatig alcohol- of drugsgebruik,

  kunnen kenbaar worden gemaakt bij het bestuur of fairplaycommissie door een melding te sturen naar info@svjuliana31.nl

  Het bestuur kan de Fairplaycommissie om een onderzoek vragen en daarna eventueel een sanctie opleggen, zoals:
  - een berisping van bestuur/trainer/commissie
  - een alternatieve straf
  - (tijdelijke) uitsluiting deelname aan verenigingsactiviteiten
  - (tijdelijke) ontzegging van de toegang tot de accommodatie
  - royement

  Geweldsdelicten of andere strafbare feiten dienen altijd bij de politie gemeld te worden.

  Preventie van ongewenst gedrag
  Nog belangrijker dan het bestrijden van ongewenst gedrag is het voorkomen daarvan. Daarom hebben we een aantal preventieve maatregelen genomen, waarbij we leiders/ trainers vragen om hierover bij aanvang van elk seizoen duidelijke afspraken te maken.

  Zorg ervoor dat we trots kunnen zijn op onze mooie vereniging!

  Meldingsformulier

rfwbs-slide